Hacı Abgül Süleymanovdan məktub var
11 il həbsə məhkum edilmiş mübariz ruhani Hacı Abgül Süleymanov zindandan məktub yazıb
10/6/2013

Məktubda qeyd edilir:

"İmanlı möminlər üçün mehvər Allah, Peyğəmbər, Əhli-Beyt və haqq əhli olmalıdır. Möminlərə lazımdır ki, bütün işlərdə bir-birləri ilə həmahəng olsunlar və təfriqədən çəkinsinlər. Tainki, öz ali olan hədəflərinə çatsınlar. Vəhdət yalnız və yalnız haqq deyənlərin ətrafında yaranmalıdır. Əksi yol verilməzdir. Bütün möminlərin oyanışı üçün müttəqilərin və müvəhhidlərin imamı Həzrət Əlidən (ə) bir mübarək hədisi siz möminlərə təbərrük olaraq yazıb yollayıram. İnanıram ki, haqq istəyənlər üçün bu hədis kifayət edər. Haqq sevməyənə isə min hədis də desən fayda verməz. Həzrəti Əlidən (ə) vəhdət və təfriqə haqda sual olundu. Ağa buyurdu: "Allaha and olsun ki, vəhdətdən murad, haqq əhli ilə birəşməkdədir. Baxmayaraq ki, onların sayı azdı. Həmçinin təfriqədən də murad, batil əhlinin ətrafında cəm olmaqdır. Baxmayaraq ki, onların sayı çoxdur".

Haqq deyənlərin ətrafında cəm olmaq ağlın və şəriətin hökmü əsasında vacibdir. Bu səbəbdəndir ki, Quran buyurur: "Allahın ipindən cəm olaraq yapışın. İxtilafdan, təfriqədən pəhriz edin." İmam Mehdi (ruhumuz fəda olsun onun ruhuna) bizim böyüklərimizlə görüşdə deyir ki, sizin əhdə vəfa etməməyiniz və pərakəndə olmağınızın səbəbdir ki, mən qeybdə qalmışam.

Ağacan bizim qeyrətimiz buna yol verməz, biz şəxsi istəklərimizi kənara qoymağı bacara bilərik. Amma sənsiz yaşamağı bacarmırıq. Ağacan bizə nəzər et. Bizləri öz qanadının altına yığ. Biz səninlə nəfəs alırıq.
İlahi 12-ci imamın zühurunu təcil et. Onun nazənin qəlbini bizlərə nisbət razı və xoşnud et. Onun nayibini yerin, göyün bəlasından amanda et. Onun nurunu bütün dünyaya saçdır. Ona bağlı olub, xidmət göstərən müsəlmanları müvəffəq et. Zindana düşənləri istiqamətli et. Dünyanın hər hansı bir yerində olursa olsun, onunla düşmənçilik edənləri məhv et. zalım hökumətləri, onlara bağlı olan kiçik hökumətləri alt-üst et! Amin


Abgül Süleymanov
13 saylı CÇM"

 

8-05-2013